به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

تبدیل لینک دانلود به FTP

Reign

5 / 10Subtitle


Season 1


[171 MB] reign.s01e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] reign.s01e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s01e03.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[162 MB] reign.s01e04.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s01e05.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[161 MB] reign.s01e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s01e07.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s01e08.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] reign.s01e09.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] reign.s01e10.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s01e11.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] reign.s01e12.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[165 MB] reign.s01e13.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[160 MB] reign.s01e14.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] reign.s01e15.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[165 MB] reign.s01e16.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] reign.s01e17.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s01e18.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[158 MB] reign.s01e19.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s01e20.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] reign.s01e21.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] reign.s01e22.readnfo.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv

Season 2


[167 MB] reign.s02e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s02e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] reign.s02e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s02e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[159 MB] reign.s02e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[163 MB] reign.s02e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] reign.s02e07.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s02e08.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s02e09.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[158 MB] reign.s02e10.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] reign.s02e11.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s02e12.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s02e13.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s02e14.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] reign.s02e15.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s02e16.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] reign.s02e17.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[163 MB] reign.s02e18.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s02e19.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s02e20.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[163 MB] reign.s02e21.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s02e22.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv

Season 3


[162 MB] reign.s03e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s03e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[166 MB] reign.s03e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] Reign.S03E04.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[167 MB] reign.s03e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] reign.s03e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[164 MB] Reign.S03E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] reign.s03e08.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] Reign.S03E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Reign.S03E10.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S03E11.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[163 MB] Reign.S03E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[165 MB] Reign.S03E13.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[162 MB] Reign.S03E14.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[165 MB] Reign.S03E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S03E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S03E16.PROPER.720p.HDTV.x264-CRAVERS-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S03E17.720p.HDTV.x264-SVA-BWBP.mkv
[168 MB] Reign.S03E17.PROPER.720p.HDTV.x264-CRAVERS-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S03E17.PROPER.REPACK.720p.HDTV.x264-CRAVERS-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S03E18.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv

Season 4


[164 MB] Reign.S04E01.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S04E02.720p.HDTV.x264-SVA-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S04E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S04E04.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[167 MB] Reign.S04E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Reign.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] Reign.S04E07.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[162 MB] Reign.S04E08.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[164 MB] Reign.S04E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Reign.S04E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Reign.S04E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Reign.S04E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Reign.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Reign.S04E14.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Reign.S04E15.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Reign.S04E16.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv