به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

تبدیل لینک دانلود به FTP

Offspring

8 / 10Subtitle


Season 1


[308 MB] Offspring.S01E00.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[182 MB] Offspring.S01E01.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[179 MB] Offspring.S01E02.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[172 MB] Offspring.S01E03.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[172 MB] Offspring.S01E04.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[171 MB] Offspring.S01E05.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[183 MB] Offspring.S01E06.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[185 MB] Offspring.S01E07.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[153 MB] Offspring.S01E08.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[171 MB] Offspring.S01E09.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[183 MB] Offspring.S01E10.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[184 MB] Offspring.S01E11.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[180 MB] Offspring.S01E12.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[154 MB] Offspring.S01E13.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv

Season 2


[296 MB] Offspring.S02E01E02.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[167 MB] Offspring.S02E03.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[154 MB] Offspring.S02E04.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Offspring.S02E05.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[173 MB] Offspring.S02E06.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Offspring.S02E07.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[174 MB] Offspring.S02E08.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[172 MB] Offspring.S02E09.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[168 MB] Offspring.S02E10.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[173 MB] Offspring.S02E11.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[160 MB] Offspring.S02E12.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[157 MB] Offspring.S02E13.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv

Season 3


[169 MB] Offspring.S03E01.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[168 MB] Offspring.S03E02.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[173 MB] Offspring.S03E03.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[153 MB] Offspring.S03E04.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[150 MB] Offspring.S03E05.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[152 MB] Offspring.S03E06.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[155 MB] Offspring.S03E07.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[160 MB] Offspring.S03E08.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[154 MB] Offspring.S03E09.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[154 MB] Offspring.S03E10.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[160 MB] Offspring.S03E11.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[161 MB] Offspring.S03E12.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv
[159 MB] Offspring.S03E13.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-DLg-BWBP.mkv

Season 3 EXTRAS


[19 MB] aaf-offspring.s03.extras.01.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[24 MB] aaf-offspring.s03.extras.02.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[25 MB] aaf-offspring.s03.extras.03.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[31 MB] aaf-offspring.s03.extras.04.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[24 MB] aaf-offspring.s03.extras.05.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[28 MB] aaf-offspring.s03.extras.06.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[26 MB] aaf-offspring.s03.extras.07.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[20 MB] aaf-offspring.s03.extras.08.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[30 MB] aaf-offspring.s03.extras.09.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[27 MB] aaf-offspring.s03.extras.10.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[29 MB] aaf-offspring.s03.extras.11.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[24 MB] aaf-offspring.s03.extras.12.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[31 MB] aaf-offspring.s03.extras.13.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[16 MB] aaf-offspring.s03.extras.14.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[11 MB] aaf-offspring.s03.extras.15.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[15 MB] aaf-offspring.s03.extras.16.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[10 MB] aaf-offspring.s03.extras.17.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[13 MB] aaf-offspring.s03.extras.18.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[11 MB] aaf-offspring.s03.extras.19.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[9 MB] aaf-offspring.s03.extras.20.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[11 MB] aaf-offspring.s03.extras.21.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[13 MB] aaf-offspring.s03.extras.22.dvdrip.xvid-BWBP.mkv
[11 MB] aaf-offspring.s03.extras.23.dvdrip.xvid-BWBP.mkv

Season 4


[155 MB] Offspring.S04E01.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[155 MB] Offspring.S04E02.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[153 MB] Offspring.S04E03.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[155 MB] Offspring.S04E04.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[152 MB] Offspring.S04E05.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[169 MB] Offspring.S04E06.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[151 MB] Offspring.S04E07.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[160 MB] Offspring.S04E08.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[175 MB] Offspring.S04E09.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[152 MB] Offspring.S04E10.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[153 MB] Offspring.S04E11.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[156 MB] Offspring.S04E12.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv
[152 MB] Offspring.S04E13.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-NTb-BWBP.mkv

Season 5


[175 MB] offspring.s05e01.pdtv.x264-fqm-BWBP.mkv
[178 MB] offspring.s05e02.pdtv.x264-fqm-BWBP.mkv
[171 MB] offspring.s05e03.pdtv.x264-fqm-BWBP.mkv
[170 MB] Offspring.S05E04.PDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[174 MB] offspring.s05e05.pdtv.x264-fqm-BWBP.mkv
[171 MB] offspring.s05e06.pdtv.x264-fqm-BWBP.mkv
[167 MB] Offspring.S05E07.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SbR-BWBP.mkv
[167 MB] Offspring.S05E08.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SbR-BWBP.mkv
[167 MB] Offspring.S05E09.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SbR-BWBP.mkv
[164 MB] Offspring.S05E10.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SbR-BWBP.mkv
[174 MB] Offspring.S05E11.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-SbR-BWBP.mkv
[178 MB] offspring.s05e12.pdtv.x264-fqm-BWBP.mkv
[166 MB] Offspring.S05E13.PDTV.x264-BATV-BWBP.mkv

Season 6


[181 MB] offspring.s06e01.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[180 MB] offspring.s06e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[187 MB] offspring.s06e03.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[178 MB] offspring.s06e04.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[186 MB] offspring.s06e05.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[186 MB] offspring.s06e06.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[181 MB] offspring.s06e07.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[184 MB] offspring.s06e08.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[175 MB] offspring.s06e09.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[179 MB] offspring.s06e10.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv

Season 7


[180 MB] offspring.s07e01.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[177 MB] offspring.s07e02.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[171 MB] offspring.s07e03.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[173 MB] offspring.s07e04.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[181 MB] offspring.s07e05.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[172 MB] offspring.s07e06.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[180 MB] offspring.s07e07.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[173 MB] offspring.s07e08.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[163 MB] offspring.s07e09.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[172 MB] offspring.s07e10.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv