به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

تبدیل لینک دانلود به FTP

Kingdom 2014

8.3 / 10Subtitle


Season 1


[211 MB] kingdom.s01e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[186 MB] kingdom.s01e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[190 MB] kingdom.s01e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[186 MB] Kingdom.s01e04.Flower.720p.HDTV.DD5.1.x264-Weby-BWBP.mkv
[209 MB] Kingdom.S01E05.Eat.Your.Own.Cooking.720p.HDTV.x264_TTL-BWBP.mkv
[186 MB] kingdom.s01e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[186 MB] Kingdom.S01E07.Animator-Annihilator.720p.HDTV_TTL-BWBP.mkv
[187 MB] Kingdom.s01e08.Gentle.Slope.720p.HDTV.DD5.1.x264-Weby-BWBP.mkv
[185 MB] kingdom.s01e09.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[197 MB] kingdom.s01e10.720p.hdtv.x264-crooks-BWBP.mkv

Season 2


[197 MB] Kingdom.S02E01.New.Money.720p.HDTV.x264_TTL-BWBP.mkv
[195 MB] Kingdom.S02E02.Simulations.720p.HDTV.x264_TTL-BWBP.mkv
[195 MB] Kingdom.S02E03.Broken.Or.Missing.720p.HDTV.x264.TTL-BWBP.mkv
[195 MB] Kingdom.S02E03.Broken.Or.Missing.720p.HDTV.x264_TTL-BWBP.mkv
[192 MB] Kingdom.S02E04.720p.WEB-DL.x264-FUM-BWBP.mkv
[192 MB] Kingdom.S02E04.Be.First.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[193 MB] Kingdom.S02E05.Happy.Hour.720p.HDTV.x264_TTL-BWBP.mkv
[203 MB] Kingdom.S02E06.Pink.At.Night.720p.HDTV.x264.TTL-BWBP.mkv
[212 MB] Kingdom.S02E07.The.Demon.Had.A.Spell.720p.HDTV.x264_TTL-BWBP.mkv
[207 MB] Kingdom.S02E07.The.Demon.Had.a.Spell.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Coo7-BWBP.mkv
[197 MB] Kingdom.S02E08.Smoker.720p.HDTV.x264_TTL-BWBP.mkv
[197 MB] Kingdom.S02E09.Living.Down.720p.HDTV.x264_TTL-BWBP.mkv
[209 MB] Kingdom.S02E10.Traveling.Alone.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[199 MB] Kingdom.S02E11.Lay.And.Pray.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[189 MB] Kingdom.S02E12.No.Fault.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[230 MB] Kingdom.S02E13.Woke.Up.Lonely.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[195 MB] Kingdom.S02E14.Do.Not.Disturb.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[203 MB] Kingdom.S02E15.Take.Pills.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[202 MB] Kingdom.S02E16.Halos.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[191 MB] Kingdom.S02E17.Help.Wanted.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[189 MB] Kingdom.S02E18.Cut.Man.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[216 MB] Kingdom.S02E19.Late.To.Leave.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv
[223 MB] Kingdom.S02E20.No.Sharp.Objects.720p.HDTV.x264-TTL-BWBP.mkv

Season 3


[198 MB] kingdom.s03e01.720p.hdtv.x264-daview-BWBP.mkv
[213 MB] kingdom.s03e02.720p.hdtv.x264-daview-BWBP.mkv
[209 MB] kingdom.s03e03.720p.hdtv.x264-daview-BWBP.mkv
[229 MB] kingdom.S03E04.720p.HDTV.x264-daview-BWBP.mkv
[219 MB] kingdom.s03e05.720p.hdtv.x264-daview-BWBP.mkv
[202 MB] kingdom.S03E06.720p.HDTV.x264-daview-BWBP.mkv
[200 MB] kingdom.s03e07.720p.hdtv.x264-daview-BWBP.mkv
[212 MB] kingdom.s03e08.720p.hdtv.x264-daview-BWBP.mkv
[210 MB] Kingdom.s03e09.720p.hdtv.x264-dvw-BWBP.mkv
[240 MB] kingdom.s03e10.720p.hdtv.x264-dvw-BWBP.mkv